Cookiepolitik

Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Spanishhomes behandler personoplysninger fra vores hjemmeside fra sociale medier og fra søgemaskiner til at markedsføre vores ydelser til eksisterende og nye kunder.
Vi baserer vores markedsføringsindsats på samtykke. Vi sikrer således, at besøgende på vores hjemmeside ikke spores, før de eventuelt har samtykket til dette.
Når vi reklamerer på sociale medier og søgemaskiner, herunder LinkedIn, er vi teknisk afhængige af, at det pågældende sociale medie og søgemaskine har indhentet samtykket fra de brugere, der måtte se vores budskaber, samt at samtykket reelt lever op til kravene om at være frivilligt, specifikt, informeret og et udtryk for en utvetydig viljestilkendegivelse.
Du kan finde grundlaget for vores behandling af personoplysninger i relation til vores markedsføring i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene almindelige personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, eller vi markedsfører vores ydelser gennem søgemaskiner og på de sociale medier. Ved brug af sociale medier eller søgemaskiner til markedsføring sikrer vi, at vi ikke behandler følsomme oplysninger. Vi behandler således alene geografisk position, alder, køn, arbejdsplads, uddannelse og lignende almindelige personoplysninger.

Modtagere og kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Myndigheder, hvis vi er forpligtede til det
  • Leverandørerne af vores hjemmeside samt deres underdatabehandlere

Endelig deler vi personoplysninger, som vi er dataansvarlige for, med de sociale medier og søgemaskiner, som vi bruger i vores markedsføring.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videregiver eller overlader så vidt muligt ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Sociale mediers databaser er imidlertid placeret over hele verden. Eksempelvis kan vi ikke garantere for, at LinkedIn ikke sender personoplysninger til USA. Det samme gælder de personoplysninger, som søgemaskinen Google indsamler, og som vi gør brug af og er ansvarlig for i vores markedsføring. Med årene er det vores forventning, at de sociale mediers databaser placeres i EU sammen med de personoplysninger, som kan henføres til borgere i EU.

Kilder hvorfra indsamlede personoplysninger stammer

Personoplysningerne stammer fra besøgende på vores hjemmeside samt de brugere, der har en konto på de sociale medier, hvor vores annoncer og opslag vises. Når du besøger Spanishhomes.dk indsamler vi således personoplysninger gennem cookies. Spanishhomes kan anvende alle former for cookies. Læs evt. nedenfor om de forskellige cookietyper og dit samtykke til vores brug heraf.

Hvad er en cookie

Cookies bruges af stort set alle hjemmesider. Der findes grundlæggende 4 typer af cookies:

  1. Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Brug af tekniske cookies kræver ikke et samtykke.
  2. Statistikcookies: Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside.

De indsamlede oplysninger indgår i eksempelvis analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistikcookies kan også bruges til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på en hjemmeside. Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning for privatlivet, da de ikke registrerer, hvad der søges efter på andre hjemmesider. Det er dog et krav, at hjemmesidens ejer informerer om og beder om samtykke ved brugen af statistikcookies.

  1. Personaliserede cookies: Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de indsamler vores digitale fodspor. De kaldes derfor også ”trackingcookies”.

Personaliserede cookies bruges til at levere mere målrettet og relevant indhold på hjemmesiden – eksempelvis i form af foreslået information og artikler. Andre brugere vises noget andet indhold på hjemmesiden, fordi de er interesserede i noget andet. Indholdet er udvalgt på baggrund af de oplysninger, personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger, interesser og klik rundt på nettet. Personaliserede cookies kan derfor ses som en service til at målrette dig relevant indhold, når du bevæger dig rundt på nettet.

En hjemmeside, der indsamler oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold, skal informere om dette og indhente samtykke hertil.

  1. Markedsføringscookies: Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider på samme måde som personaliserede cookies. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer i forhold til, hvad vi tidligere har kigget på. En hjemmeside skal informere om og indhente samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

Undgå cookies

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du bruger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Dokumentation for samtykke gemmes i mindst 2 år, efter samtykket har været anvendt sidst. Personoplysninger fra cookies på vores hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum. Nogle cookieoplysninger slettes, når du ikke længere bruger vores hjemmeside (sessionen afsluttes). Andre cookieoplysninger gemmes i flere år. Personoplysninger fra sociale medier opbevares så længe, vi markedsfører på det pågældende sociale medie, medmindre der anmodes om sletning.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi reklamerer på sociale medier, herunder eksempelvis på Facebook og LinkedIn, og gennem søgemaskiner, herunder Google. I den forbindelse sker der efter vores forståelse profilering. Logikken i profileringen består i, at vores budskaber sendes ud til personer, som det pågældende sociale medie vurdere er mest tilbøjelig til at være interesseret heri.

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Når der anmodes om sletning, sikrer vi så vidt muligt, at personoplysningerne slettes fra de it-systemer, som vi har teknisk rådighed over, og som vi anvender i vores markedsføring. Ønskes der sletning af de personoplysninger, som vi sammen med det relevante sociale medie har et fælles ansvar for, henviser vi til det sociale medies hjemmeside, hvor der kan anmodes om sletning, herunder ved sletning af egen konto.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Spanishhomes består af Spanishhomes ApS, CVR-nr. 42152412.

Du kan kontakte de ansvarlige for Spanishhomes overholdelse af persondatareglerne, Bo Vilsgaard på bo@spanishhomes.dk.